VPS հոսթինգ

VPS հոսթինգ

Հարմար է մեծ կայքերի և ծրագրերի համար: Ներառում է անվճար ղեկավարման համակարգ։

Սակագնային փաթեթ Սկավառակի տարածք (SSD) Թրաֆիք CPU Core RAM Անվճար ղեկավարման վահանակ Պահուստավորում Տեխ․ սպասարկում Գին  
VPS-1 30 ԳԲ 1 ՏԲ 1 1 ԳԲ 14 USD Պատվիրել
VPS-2 50 ԳԲ 2 ՏԲ 1 2 ԳԲ 28 USD Պատվիրել
VPS-3 70 ԳԲ 3 ՏԲ 2 3 ԳԲ 46 USD Պատվիրել
VPS-4 90 ԳԲ 4 ՏԲ 2 4 ԳԲ 61 USD Պատվիրել
VPS-5 110 ԳԲ 5 ՏԲ 3 5 ԳԲ 77 USD Պատվիրել
VPS-6 135 ԳԲ 6 ՏԲ 3 6 ԳԲ 92 USD Պատվիրել

Սերվերների տեղակայում


ԱՄՆ   Միացյալ Թագավորություն   Ավստրալիա   Բուլղարիա   Ֆինլանդիա
Line


Օպերացիոն համակարգ

Վիրտուալիզացիա՝ OpenVZ
Ղեկավարման համակարգ՝ DirectAdmin (Անվճար) cPanel (14.95 USD/ամիս)
Հավելյալ IP հասցե՝ 3.95 USD/ամիս
Շաբաթական պահեստավորումներ՝ 9.95 USD/ամիս
Տեխնիկական սպասարկում (Ծրագրերի տեղադրում և խնդիրների լուծում մինչև 30 րոպե + Շաբաթական պահեստավորումներ)՝ 29.95 USD/ամիսFrequently Asked Questions

What is Virtual Private Server (VPS) Hosting?
VPS Hosting utilizes a technology called Virtualization, to create an isolated Virtual Machine for you with dedicated resources and full root access. It gives you all the features and functions of Dedicated server, without the additional cost.

What are the advantages of VPS Hosting?
With VPS Hosting, you have complete isolation. This means that no matter what other users might be doing on the server, your VPS package will be unaffected. With root access, you can install whatever applications you require. VPS also gives you guaranteed resources, so no matter what, the CPU,RAM, SSD and Bandwidth allocated to your VPS package will always be available for your applications.

What virtualization software do you use?
We use OpenVZ.

What kind of software can I install on my VPS package?
As you have full root access, you may install any compatible software on your VPS package. However, any software that violates our Acceptable Usage Policy will not be allowed.

Can I upgrade between VPS plans?
Yes, you can upgrade your existing plan to a higher plan at any time.