Էլ. փոստի հոսթինգ

Personal Email

Փաթեթ Էլ. փոստ Տարածք յուր. փոստի համար SMTP/POP3/IMAP Վեբ էլ. փոստ Պաշտպանություն SPAM-ից Գինը  
EM-1 5 2 ԳԲ $23.95/տարի Պատվիրե՛լ
EM-2 15 2 ԳԲ $35.95/տարի Պատվիրե՛լ
EM-3 50 2 ԳԲ $47.95/տարի Պատվիրե՛լ
EM-4 100 2 ԳԲ $59.95/տարի Պատվիրե՛լ
EM-5 100+ 2 ԳԲ Կապնվեք մեզ հետ


Catch All + $4.95 միանվագ
Էլ․ փոստի հասցեի փոփոխություն՝ $0.95/յուրաքանչյուր հասցեի համարEnterprise Email

Փաթեթ Էլ. փոստ Տարածք յուր. փոստի համար SMTP/POP3/IMAP Վեբ էլ. փոստ Պաշտպանություն SPAM-ից Գինը  
EE-1 1 30 ԳԲ $1.95/ամ. Պատվիրե՛լ
EE-2 5 30 ԳԲ $9.95/ամ. Պատվիրե՛լ
EE-3 20 30 ԳԲ $39.95/ամ. Պատվիրե՛լ
EE-4 50 30 ԳԲ $99.95/ամ. Պատվիրե՛լ
EE-5 50+ 30 ԳԲ Կապնվեք մեզ հետAbundant Storage


Collaboration


Mobility